Договор публичной оферты

Будь ласка, уважно ознайомтесь с текстом Договору публічної оферти (далі Договору)! Згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови Договору є однаковими для всіх осіб (споживачів, замовників), що є Покупцями. Цей Договір встановлює умови та порядок продажу (реалізації) Товару, що чітко вказаний в тексті цього Договору, та у зв’язку із таким його продажем, що пропонується на сайті Продавця https://bronzedog.ua/.

Якщо ви не погоджуєтеся з умовами цього Договору, будь ласка, не оформлюйте, не підтверджуйте і не оплачуйте Замовлення. У разі виникнення будь-яких питань, які стосуються умов цього Договору, зверніться до нас за електронною адресою: 

Основна термінологія цього Договору:

1) «Мережа Інтернет» – всесвітня глобальна комп’ютерна мережа загального доступу.

2) «Сайт» або «Веб-сайт» — сайт за адресою https://bronzedog.ua/ як сукупність Веб-сторінок, доступних у Мережі Інтернет, об'єднаних як за змістом, так і за навігацією.

3) «Веб-сторінка» – інформаційний ресурс, доступний в Мережі Інтернет, який можна переглянути у веб-браузері.

4) «Договір публічної оферти для придбання Товару» (або «цей Договір») – цей публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://bronzedog.ua/. Цей Договір передбачає пропозицію роздрібного продажу Товару (лише за переліком, визначеним нижче термінологією «Товар») на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, відеороликах, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто укладення договорів здійснюється дистанційним способом.

5) «Товар» - товари, послуги та інші матеріальні та нематеріальні об'єкти, розміщені на «Сайті».

6) «Інтернет-магазин» – сайт Продавця, створений, для придбання Товару шляхом укладення договору публічної оферти.

7) «Продавець» – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

Адреса електронної пошти: info@bronzedog.ua

Діяльність не ліцензується.

8) «Покупець (Клієнт)» – фізична особа – кінцевий споживач, який є дієздатним та правоздатним, уклаладає з Продавцем цей Договір публічної оферти для придбання Товару.

9) «Замовлення» – вибір Покупцем певного виду товару з переліку Товарів, розміщених на Сайті, для яких діє цей Договір для придбання Товару; тут також: «Передзамовлення» - попереднє замовлення Товару, що означає, що на складі Продавця такого Товару немає, але Продавець, отримавши згоду Покупця (яка надається через оформлення передзамовлення), забезпечує доставку обраного Покупцем Товару, попередньо узгодивши строки поставки.

10) «Законодавство» – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних із виконанням та/або які виходять із виконання описаних у цьому Договорі зобов'язань.

1. Предмет та умови цього Договору:

1) За цим Договором пропонується придбання Товару на умовах оформлення Замовлення на придбання обраного Покупцем Товару через пропозиції Товару, наданих Продавцем.

2) Далі, Покупець має відповісти на дзвінок контакт-центру Продавця та підтвердити свій вибір, а в разі необхідності уточнення інформації, відповісти на питання, що стосуються нюансів, необхідних для виконання замовлення.

3) Доставка Товару відбувається за умови оформлення та підтвердження Замовлення (або Передзамовлення).

4) Видача Товару відбувається двома способами на вибір. Перший спосіб - видача товару на поштовому відділенні, оплата після огляду товару, вартість перевезення товару та зворотня відправка коштів сплачується покупцем на поштовому відділенні. Другий спосіб - оплата вартості товару на банківський рахунок перед його відправкою, покупець на пошті сплачує лише вартість перевезення, яка встановлюється перевізником (Нова пошта, УкрПошта). 

5) Оплата вартості Товару, крім випадків кредитування, здійснюється Покупцем будь-яким зручним для Покупця способом за обранням серед нижченаведених:

  • за допомогою банківської карти;
  • готівковими коштами при отриманні замовленого Товару;
  • за рахунок накопичених бонусів на подарунковій картці, тощо.

6) Умови обміну та повернення Товару є загальноприйнятими та регулюються нормами діючого законодавства про захист прав споживачів.

7) Відповідальність сторін:

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України. Продавець не несе відповідальність за:

  • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
  • за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може різнитись із оригіналом товару виключно через різницю передачі кольору моніторами персональних комп’ютерів окремих моделей;
  • за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
  • за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення, доставки товару), що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;
  • за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем з використанням наданого доступу до мережі Інтернет;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

7.2. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам громадськості.

8) Обставини непереборної сили (форс-мажор).

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза межами контролю такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений та невідворотний характер.

8.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), оголошення воєнного стану або надзвичайних ситуацій, проведення антитерористичних операцій (як оголошених, так і неоголошених), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

8.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону.

8.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

8.5. У випадках довготривалої (більше трьох місяців) дії обставин непереборної сили, що мають наслідком невиконання зобов’язань за цим Договором, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.6. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті https://bronzedog.ua/

9.2. Інтернет-магазин утворений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) в Інтернет-магазині Покупець автоматично надає свою згоду Продавцю на обробку своїх персональних даних, які стали або стануть відомими Продавцю в результаті виконання цього Договору. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (включаючи передачу), знеособлення, знищення персональних даних, з метою ведення бази персональних даних клієнтів, у тому числі Продавець отримує право здійснювати опитування Клієнта через засоби зв’язку Клієнта, надані Продавцю або відомі Продавцю, стосовно якості товарів та послуг, запрошення до участі у рекламних та маркетингових заходах, здійснювати інформування Клієнта через засоби зв’язку Клієнта, надані Продавцю або відомі Продавцю, щодо результатів розгляду його звернень, повідомлення щодо акцій, пропозицій, рекламних матеріалів, діяльності Продавця. Клієнт погоджується, що Продавець не має отримувати жодної додаткової згоди Клієнта для передачі персональних даних Клієнта, будь-які інші форми отримання згоди Клієнта не передбачаються. Клієнт має право в будь-який час відмовитися від розсилок, відписавшись від розсилки шляхом направлення у позначеному місті електронного повідомлення зворотного листа з власної адреси електронної пошти, або звернувшись до нас, написав листа на адресу: 

9.4. Передоплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення та/або оформлення Передзамовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору.

9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення (Передзамовлення) є безкоштовним. Умови доступу до мережі Інтернет регулюються окремим договором між Покупцем та його Інтернет-провайдером без втручання Продавця.

9.6. Текст цього Договору є об’єктом авторських прав, майнові права на які належить Продавцю, та охороняються законом.

9.7. Текст цього Договору оприлюднюється шляхом його публікації на сайті https://bronzedog.ua/.

9.8. Продавець використовує (cookies) куки, щоб забезпечити надання максимально повної інформації, отримання Покупцем найкращого досвіду на сайті https://bronzedog.ua/.

Якщо Покупець продовжує користуватись сайтом, це означає його згоду на використання (cookies) та отримання Покупцем всіх файлів cookie, та можливість надсилати Покупцю найсвіжішу інформацію про найактуальніші пропозиції та акції. Покупець у будь-який час може відмовитися від розсилки або заборонити використовувати куки шляхом персональних налаштувань пристрою, за допомогою якого він користується сайтом https://bronzedog.ua/.

10) Строк дії цього Договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (передплата Покупцем Замовлення, Передзамовлення або підтвердження замовлення) та діє до моменту видачі Товару Покупцеві або до моменту його розірвання, за датою, яка є ранішою.

10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання Товару.

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.